Proton (cząstka)

Jaka jest funkcja gaźnika?

gaźnik służy do dostarczania paliwa do kolektora dolotowego, który następnie trafia do komory zapłonowej, gaźnik dostarcza paliwo z odmierzoną prędkością. ustawienia jałowe itp. są wykonywane przy gaźniku. ilość dostarczanego gazu zależy od wymaganego zapotrzebowania. Aerozolować benzynę, aby pom...

Więcej